Wageningen Werkt Duurzaam biedt bedrijven hulp bij Energie besparen

,

Milicon ondersteunt als gecertificeerd adviseur bedrijven In de gemeente Wageningen is men ambitieus en heeft zich ten doel gesteld om klimaatneutraal te zijn in 2030. Dat betekent voor gas en elektriciteit 50% energiebesparing, 25% duurzame energieopwekking en 25% inkoop van duurzame energie. Omdat veel energie verbruikt wordt door grootverbruikers biedt de gemeente deze bedrijven en […]

Lees meer »

Energieadvies verrijkend voor het Meerjarenonderhoudsplan (MOP)

,

“Energieadvies, de ontbrekende stap in vastgoedbeheer” Adviseurs van Milicon en Facilicom ondersteunen gemeente Rotterdam bij het duurzaam beheer en onderhoud van hun vastgoed. Op basis van een energieadvies zijn gebouwen energetisch in kaart gebracht en zijn alle besparende en duurzame maatregelen beoordeeld op haalbaarheid. Door bewust gebruik te maken van het natuurlijke (of vervroegde) vervangingsmoment […]

Lees meer »

Kwaliteitsverbetering EED-rapportage door FEDEC-adviseurs

,

In een intervisie-bijeenkomst georganiseerd door FEDEC hebben een 10-tal adviseurs enkele belangrijke lessen getrokken uit de gehouden EED-audits. Tijdens de intervisie werden elkaars rapportage beoordeeld o.b.v. het RVO-beoordelingsformat. De lessen om tot een geaccepteerde EED-rapportage te komen voor het bedrijf waren: Houd het plan van aanpak los van de EED-rapportage Beschrijf voldoende duidelijk het bedrijf, de […]

Lees meer »

Energie-audits succesvol !

,

Van Gansewinkel Nederland voldoet aan de EED-verplichting. Van Gansewinkel Nederland is een onderneming in de afvalstoffensector met circa 82 vestigingen. Van Gansewinkel Nederland levert een principiële bijdrage aan duurzaamheid door het hergebruik van afvalstromen naar grondstoffen en brandstoffen (circulaire economie). Er wordt jaarlijks een duurzaamheidsverslag opgesteld en van Gansewinkel Nederland is op niveau 3 gecertificeerd […]

Lees meer »

RSS Nieuws van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

We onderscheiden ons door

2

Milicon is competent en deskundig op de vakinhoudelijke gebieden: energie, water, afvalpreventie, energie- en milieuzorgsystemen en hergebruik

4

Milicon is competent in de proces- en projectmatige aanpak van implementatieprojecten

1

Milicon is een betrouwbare en onafhankelijke partner, zonder belangenverstrengeling met overheid of toeleveranciers

3

Milicon is op de hoogte van actueel overheidsbeleid en beschikbare subsidie- en belastingvoordelen

5

Milicon kan door intensieve samenwerking met deskundige partners integrale of grote, complexe milieuprojecten (milieuvergunningen, collectieve projecten op bedrijventerrein of branches) uitvoeren

Contact

Milicon | Milieu Consultancy
Postbus 330
5750 AH Deurne

Florijn 4
5751 PC Deurne

Kastanjelaan 400
5616 LZ Eindhoven

T. 06 48468192
info@milicon.nl
Kvk nr. 17099511

2015 © Milicon. Developed by Spiegel crossmedia communicatie