Afvalverwijdering gaat gepaard met aanzienlijke kosten voor bedrijven. Afvalpreventie minimaliseert het ontstaan van afval en de hergebruiksmogelijkheden van afval, waardoor de kosten zoveel mogelijk beperkt worden.

Dit kan omdat:

  • Afvalstromen vaak afgeleid zijn van relatief dure grondstoffen. Het voorkomen dat afval ontstaat geeft besparingen op verwijderings- en op grondstofkosten.
  • Het gescheiden houden van afval verhoogt de kans op hergebruik van relatief schone stromen. Hierdoor worden de verwijderingskosten verlaagd.
  • Afvalstromen van het ene bedrijf kunnen waardevolle grondstoffen zijn voor een ander bedrijf op een bedrijventerrein.
  • Door samenwerking op een bedrijventerrein is de inzameling en verwijdering van afval efficiënter uit te voeren waardoor de kosten verlaagd kunnen worden. Naast de stijgende kosten krijgen bedrijven te maken met de plicht – vanuit de wet Milieubeheer – om afval te verminderen (afvalpreventie) en afvalstromen gescheiden te houden.

Afvalpreventie is interessant voor bedrijven waar veel verschillende soorten afval of aanzienlijke hoeveelheden afval ontstaan. Starten met afvalpreventie is extra interessant indien voor bepaalde stromen (gevaarlijk) afval specifieke regels gelden, indien afvalstromen mogelijk waardevolle stoffen bevatten of indien nog nauwelijks afvalstromen worden gescheiden in uw bedrijf.

Meer weten? neem hier contact op.

We onderscheiden ons door

2

Milicon is competent en deskundig op de vakinhoudelijke gebieden: energie, water, afvalpreventie, energie- en milieuzorgsystemen en hergebruik

4

Milicon is competent in de proces- en projectmatige aanpak van implementatieprojecten

1

Milicon is een betrouwbare en onafhankelijke partner, zonder belangenverstrengeling met overheid of toeleveranciers

3

Milicon is op de hoogte van actueel overheidsbeleid en beschikbare subsidie- en belastingvoordelen

5

Milicon kan door intensieve samenwerking met deskundige partners integrale of grote, complexe milieuprojecten (milieuvergunningen, collectieve projecten op bedrijventerrein of branches) uitvoeren

Contact

Milicon | Milieu Consultancy
Postbus 330
5750 AH Deurne

Florijn 4
5751 PC Deurne

Kastanjelaan 400
5616 LZ Eindhoven

T. 06 48468192
info@milicon.nl
Kvk nr. 17099511

2015 © Milicon. Developed by Spiegel crossmedia communicatie