circulaire-economie

De Eco-efficiency is een analyse om bedrijven te ondersteunen bij het ECOlogisch en ECOnomisch verantwoord innoveren van hun producten.

Bij deze analyse wordt de milieu-impact van grond- en hulpstoffen (energie, water) en emissies en afvalstromen gekwantificeerd en in beeld gebracht voor alternatieve producten of processen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de methode van Levens Cyclus Analyse (LCA). Tevens wordt de economische impact gekwantificeerd en in beeld gebracht met de Life Cycle Costs methode (LCC).

Deze Eco-efficiency projecten zijn complex en zijn een hulpmiddel om strategische keuzes te maken. Vaak kan een breed Eco-Efficiency project beperkt worden tot aandacht voor een specifiek milieu-aandachtspunt zoals Energieverbruik of gebruik van bepaalde grondstoffen.

Zie ook product: Energie en innovatie.
Meer weten? neem hier contact op.

We onderscheiden ons door

2

Milicon is competent en deskundig op de vakinhoudelijke gebieden: energie, water, afvalpreventie, energie- en milieuzorgsystemen en hergebruik

4

Milicon is competent in de proces- en projectmatige aanpak van implementatieprojecten

1

Milicon is een betrouwbare en onafhankelijke partner, zonder belangenverstrengeling met overheid of toeleveranciers

3

Milicon is op de hoogte van actueel overheidsbeleid en beschikbare subsidie- en belastingvoordelen

5

Milicon kan door intensieve samenwerking met deskundige partners integrale of grote, complexe milieuprojecten (milieuvergunningen, collectieve projecten op bedrijventerrein of branches) uitvoeren

Contact

Milicon | Milieu Consultancy
Postbus 330
5750 AH Deurne

Florijn 4
5751 PC Deurne

Kastanjelaan 400
5616 LZ Eindhoven

T. 06 48468192
info@milicon.nl
Kvk nr. 17099511

2015 © Milicon. Developed by Spiegel crossmedia communicatie