Innovatie door verbetering van de milieu- en energieprestatie van een product of proces biedt steeds meer kansen voor bedrijven. Het kan beginnen met een goed idee binnen het bedrijf of het kan beginnen met het in kaart brengen van de energie- en milieuaspecten van het product en het proces.
In het kader van de Meer Jaren Afspraken (MJA) worden momenteel naast de bekende bedrijfsinterne mogelijkheden ook maatregelen onderzocht op het gebied van ketenefficiency, duurzame energie en restwarmte gebruik.
In de afbeelding staat de productketen weergegeven waarin de thema’s duidelijk gemaakt worden. Door het productontwerp is de keten voor een groot gedeelte bepaald: de grondstoffen, proceskeuze, transport en distributie, gebruik en afdanking van het product.

Opnieuw het product en de processen kritisch beschouwen, levert kansen op diverse gebieden.
U leert opties te signaleren die u helpen om enerzijds kosten van uw producten te verlagen en anderzijds milieu/energiebesparing te realiseren. Het kan leiden tot aangepaste of nieuwe producten waardoor uw klanten economischer met energie en milieu omgaan. Het kan u helpen projecten te vinden die uw imago verbeteren. Tevens biedt het aanknopingspunten voor nauwere samenwerking. Ook kan het nieuwe markten en producten opleveren.
Met deze innovatietrajecten gaan vaak subsidiemogelijkheden gepaard, waardoor de onderzoekskosten aanzienlijk verlaagd worden.

Milicon voert diverse innovatieve scans uit volgens de methode van Agentschap.nl, waarvoor soms financiële ondersteuning mogelijk is. De productbladen EIS (Energie Innovatie), Technologiescan, PDC (Product-Diensten), Duurzame energie zijn opvraagbaar.

Meer weten? neem hier contact op.

We onderscheiden ons door

2

Milicon is competent en deskundig op de vakinhoudelijke gebieden: energie, water, afvalpreventie, energie- en milieuzorgsystemen en hergebruik

4

Milicon is competent in de proces- en projectmatige aanpak van implementatieprojecten

1

Milicon is een betrouwbare en onafhankelijke partner, zonder belangenverstrengeling met overheid of toeleveranciers

3

Milicon is op de hoogte van actueel overheidsbeleid en beschikbare subsidie- en belastingvoordelen

5

Milicon kan door intensieve samenwerking met deskundige partners integrale of grote, complexe milieuprojecten (milieuvergunningen, collectieve projecten op bedrijventerrein of branches) uitvoeren

Contact

Milicon | Milieu Consultancy
Postbus 330
5750 AH Deurne

Florijn 4
5751 PC Deurne

Kastanjelaan 400
5616 LZ Eindhoven

T. 06 48468192
info@milicon.nl
Kvk nr. 17099511

2015 © Milicon. Developed by Spiegel crossmedia communicatie