Door slim energie te gebruiken bespaart u op kosten en spaart u het milieu. Energiekosten kunnen oplopen tot 10% van uw productiekosten. Structureel 20% energie besparen levert u in dit geval 2 % meer winst op. De schaarste (stijgende energieprijzen) aan fossiele grondstoffen en de klimaatverandering onderstreept de urgentie van energiebesparing. Steeds vaker stelt de overheid bedrijven verplicht een energieonderzoek uit te voeren.
We kunnen een integraal energie besparingsonderzoek uitvoeren voor uw bedrijf en stellen de maatregelen vast waarmee u energie kunt besparen. Tegenwoordig verplicht de overheid om aandacht te geven voor energiebesparing. Bedrijven kunnen verplicht worden vanuit Europeese regelgeving Energy Efficiency Directive (EED) of landelijke wet- en regelgeving, zoals de Wet milieubeheer, met het verplichtte energiebesparingsonderzoek of voor enkele sectoren met de eenvoudigere EnergiePrestatieKeuring (EPK). Milicon heeft veel ervaring met beide energieonderzoeken.

Het kan gaan om uw totale bedrijfsvoering, of om een bepaald gebouw of een nieuwe installatie. Centraal staan haalbaarheidsonderzoeken waarmee de maatregelen die zich snel terugverdienen vastgesteld kunnen worden. Hierbij houden we rekening met bestaande subsidie- en belastingvoordelen. Doorlooptijd van projecten is vanaf 8 weken tot circa een half jaar.
20% energie besparen is een normale resultaatverwachting.

Meer weten? neem hier contact op.

We onderscheiden ons door

2

Milicon is competent en deskundig op de vakinhoudelijke gebieden: energie, water, afvalpreventie, energie- en milieuzorgsystemen en hergebruik

4

Milicon is competent in de proces- en projectmatige aanpak van implementatieprojecten

1

Milicon is een betrouwbare en onafhankelijke partner, zonder belangenverstrengeling met overheid of toeleveranciers

3

Milicon is op de hoogte van actueel overheidsbeleid en beschikbare subsidie- en belastingvoordelen

5

Milicon kan door intensieve samenwerking met deskundige partners integrale of grote, complexe milieuprojecten (milieuvergunningen, collectieve projecten op bedrijventerrein of branches) uitvoeren

Contact

Milicon | Milieu Consultancy
Postbus 330
5750 AH Deurne

Florijn 4
5751 PC Deurne

Kastanjelaan 400
5616 LZ Eindhoven

T. 06 48468192
info@milicon.nl
Kvk nr. 17099511

2015 © Milicon. Developed by Spiegel crossmedia communicatie