Milicon is aanbieder van energielabels en maatwerkadvies. Als onafhankelijk en gecertificeerd adviseur (www.Qbis.nl) verzorgen wij voor u naast het label, het benodigd besparingadvies voor labelverbetering en de aanvraag van eventuele subsidies.

Op 1/1/2023 is er de verplichting dat alle kantoorgebouwen minimaal een geldig energielabel C hebben. Uit onderzoek blijkt dat voor 53% van de kantoorgebouwen in Nederland hier niet aan voldoet. In de komende periode gaan de omgevingsdiensten ook actiever controleren op de zogenaamde verplichte erkende maatregelen.
Een belangrijke eerste stap is om vast te stellen welk energielabel uw pand heeft. Vervolgens stelt u een advies op wat u combineert met het onderhoudsplan (MOP) zodat u op het natuurlijke vervangingsmoment zoveel mogelijk regelt. Houdt hierbij rekening met mogelijke subsidie mogelijkheden. Lees het artikel bij projecten.

EPA-U (Energie prestatie advies Utiliteitsbouw): Voor bestaande gebouwen (categorie: gezondheidszorg, horeca, kantoren, onderwijs, sport, winkels en bedrijfsverzamelgebouwen) die ingrijpend verbouwd worden of bij wisseling van de gebruiker, kan een energielabel benodigd zijn. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in: het energielabel en het maatwerkadvies.
EPN-U (Energie prestatie nieuwbouw Utiliteitsbouw): Voor nieuwe gebouwen (categorie: gezondheidszorg, horeca, kantoren, onderwijs, sport, winkels en bedrijfsverzamelgebouwen) is bij ingebruikname een energielabel benodigd.
EPA-W (Energie prestatie advies Woningbouw): Verkopers en verhuurders van woningen zijn hierbij verplicht om een energielabel te overhandigen.

Deze verplichting geldt niet voor woningen of gebouwen jonger dan 10 jaar.

Met een energielabel – met klassen A t/m G – wordt aangegeven hoe energiezuinig het gebouw of woning is. De verwachting is dat energiezuinige gebouwen of woningen beter verkocht of verhuurd kunnen worden.

Lees meer over de actuele projecten

Meer weten? neem hier contact op.

Download hier onze erkenningscertificaten:

Milicon hodn Energieregisseurs SKGIKOB.010380.03.NL

Milicon hodn Energieregisseurs SKGIKOB.011678.01.NL

Milicon hodn Energieregisseurs SKGIKOB.011677.01.NL

We onderscheiden ons door

2

Milicon is competent en deskundig op de vakinhoudelijke gebieden: energie, water, afvalpreventie, energie- en milieuzorgsystemen en hergebruik

4

Milicon is competent in de proces- en projectmatige aanpak van implementatieprojecten

1

Milicon is een betrouwbare en onafhankelijke partner, zonder belangenverstrengeling met overheid of toeleveranciers

3

Milicon is op de hoogte van actueel overheidsbeleid en beschikbare subsidie- en belastingvoordelen

5

Milicon kan door intensieve samenwerking met deskundige partners integrale of grote, complexe milieuprojecten (milieuvergunningen, collectieve projecten op bedrijventerrein of branches) uitvoeren

Contact

Milicon | Milieu Consultancy
Postbus 330
5750 AH Deurne

Florijn 4
5751 PC Deurne

Kastanjelaan 400
5616 LZ Eindhoven

T. 06 48468192
info@milicon.nl
Kvk nr. 17099511

2015 © Milicon. Developed by Spiegel crossmedia communicatie