Ten aanzien van milieu of energie zijn er véél financierings- en subsidiemogelijkheden. Echt teveel om op te noemen en te dynamisch. Deze subsidiemogelijkheden zijn er m.b.t onderzoek of investeringsmaatregelen. Tevens zijn er enkele financieringsregelingen voor maatregelen, waardoor u zelf geen investering hoeft te doen.
Aan te bevelen is de website van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) te bekijken, waar subsidies m.b.t. milieu en energie te vinden zijn en waar u geholpen wordt om voor uw concrete situatie de subsidiemogelijkheden te bepalen. U kunt ook contact met ons opnemen als uw adviseur om de aanvraag voor een subsidie goed voor u uit te zoeken.

Voor eigenaren van utiliteitsgebouwen of van woningen is de website van Milieucentraal interessant, met onderwerpen als: subsidieregelingen, maatwerkadvies, energielastenverlagen en aanbieders. Enkele concrete mogelijkheden:

  • Duurzame Energie:
    Wilt u zelf duurzame energie opwekken dan is de SDE (Subsidieregeling Duurzame Energie) interessant voor u
    Tevens is sinds 2016 de InvesteringsSubsidie Duurzame Energie beschikbaar voor bedrijven en woningen (particulieren). Deze regeling geeft subsidies voor duurzame warmtetechnieken zoals zonneboiler, warmtepomp, biomassaketels en pelletkachels.
  • Energiebesparingsonderzoek:
    Bent u van plan een energiebesparings onderzoek uit te voeren dan is de EIA-regeling (Energie InvesteringsAftrek) van toepassing voor u
  • Diverse provincies en gemeentes kennen nog regelingen om uw onderzoek of maatregelen extra financieel te ondersteunen.

Meer weten? neem hier contact op.

We onderscheiden ons door

2

Milicon is competent en deskundig op de vakinhoudelijke gebieden: energie, water, afvalpreventie, energie- en milieuzorgsystemen en hergebruik

4

Milicon is competent in de proces- en projectmatige aanpak van implementatieprojecten

1

Milicon is een betrouwbare en onafhankelijke partner, zonder belangenverstrengeling met overheid of toeleveranciers

3

Milicon is op de hoogte van actueel overheidsbeleid en beschikbare subsidie- en belastingvoordelen

5

Milicon kan door intensieve samenwerking met deskundige partners integrale of grote, complexe milieuprojecten (milieuvergunningen, collectieve projecten op bedrijventerrein of branches) uitvoeren

Contact

Milicon | Milieu Consultancy
Postbus 330
5750 AH Deurne

Florijn 4
5751 PC Deurne

Kastanjelaan 400
5616 LZ Eindhoven

T. 06 48468192
info@milicon.nl
Kvk nr. 17099511

2015 © Milicon. Developed by Spiegel crossmedia communicatie