Water is duur, omdat leidingwater ingekocht wordt en afvalwater gezuiverd of afgevoerd dient te worden op het riool. Vaak is water ook nog onthard en/of opgewarmd en zijn de kosten verbonden aan watergebruik nog hoger. Uit ervaring is bekend dat veel voedingsmiddelen bedrijven tussen de 2-13 m3 water per ton product gebruiken en dat de waterkosten oplopen tot 3 € /m3 water.
Vaak wordt leidingwater gebruikt als proces-, koel- en reinigingswater in de industrie. Er zijn volop mogelijkheden om te voorkomen dat zoveel water benodigd is voor het productieproces door preventieve maatregelen of door hergebruik van water. Besparingen tot 50% zijn mogelijk.
Door een integraal waterbesparingsonderzoek wordt de situatie t.a.v. waterverbruik in kaart gebracht en worden maatregelen vastgesteld om water(kosten) te gaan besparen.

Meer weten? neem hier contact op.

We onderscheiden ons door

2

Milicon is competent en deskundig op de vakinhoudelijke gebieden: energie, water, afvalpreventie, energie- en milieuzorgsystemen en hergebruik

4

Milicon is competent in de proces- en projectmatige aanpak van implementatieprojecten

1

Milicon is een betrouwbare en onafhankelijke partner, zonder belangenverstrengeling met overheid of toeleveranciers

3

Milicon is op de hoogte van actueel overheidsbeleid en beschikbare subsidie- en belastingvoordelen

5

Milicon kan door intensieve samenwerking met deskundige partners integrale of grote, complexe milieuprojecten (milieuvergunningen, collectieve projecten op bedrijventerrein of branches) uitvoeren

Contact

Milicon | Milieu Consultancy
Postbus 330
5750 AH Deurne

Florijn 4
5751 PC Deurne

Kastanjelaan 400
5616 LZ Eindhoven

T. 06 48468192
info@milicon.nl
Kvk nr. 17099511

2015 © Milicon. Developed by Spiegel crossmedia communicatie