Certificeren is de manier om uw prestatie te objectiveren. Bijvoorbeeld door middel van een energielabel of een onafhankelijk energiebesparingsonderzoek (energie-audit) of via het opzetten van een managementsysteem voor energie of milieu. Door deze certificatie krijgt u inzicht in beheer en gebruik. Milicon kan u  begeleiden naar certificatie.

  • Energielabels zijn verplicht bij verhuur en verkoop van gebouwen (bestaande bouw en nieuwbouw)
  • Energieprestatiekeuring (EPK) is een nieuw instrument voor de energiezuinige keuring van uw bedrijfsvoering
  • Energiebesparingsonderzoek/energie-audit voor grote bedrijven conform EED-regeling
  • Energiebesparingsonderzoek conform Wet Milieubeheer
  • Voor bedrijven geeft een eenvoudig energiemonitoring of managementsystemen direct voordelen

Daarnaast is Milicon bekend met alle gebruikelijke kwaliteitssystemen zoals ISO standaarden (ISO 14001 Milieuzorg en ISO 50001 Energiemanagement), CO2-prestatieladder welke relevant zijn bij het verbeteren op milieugebied. Milicon kan u op maat ondersteunen bij deze vraagstukken. Ook assisteert Milicon u bij audits op energie- en milieugebied.

Interessante Producten

Energiebesparing industrie/MKB
Energielabel (U en W)
Energiemonitoring en -management
Financierings- en subsidieadvies

Download hier onze erkenningscertificaten: maatwerkadvies, energielabel utiliteitsbouw, energielabel woningbouw

WMWA-SKGIKOB.011678.02.NL (1)

UB-SKGIKOB.012385.01.NL

WBD-SKGIKOB.012384.01.NL

 

We onderscheiden ons door

2

Milicon is competent en deskundig op de vakinhoudelijke gebieden: energie, water, afvalpreventie, energie- en milieuzorgsystemen en hergebruik

4

Milicon is competent in de proces- en projectmatige aanpak van implementatieprojecten

1

Milicon is een betrouwbare en onafhankelijke partner, zonder belangenverstrengeling met overheid of toeleveranciers

3

Milicon is op de hoogte van actueel overheidsbeleid en beschikbare subsidie- en belastingvoordelen

5

Milicon kan door intensieve samenwerking met deskundige partners integrale of grote, complexe milieuprojecten (milieuvergunningen, collectieve projecten op bedrijventerrein of branches) uitvoeren

Contact

Milicon | Milieu Consultancy
Postbus 330
5750 AH Deurne

Florijn 4
5751 PC Deurne

Kastanjelaan 400
5616 LZ Eindhoven

T. 06 48468192
info@milicon.nl
Kvk nr. 17099511

2015 © Milicon. Developed by Spiegel crossmedia communicatie