Uw bedrijf of organisatie wordt door Milicon ondersteund naar een gewenste duurzame ontwikkeling (planet- profit). Deze ontwikkeling vindt plaats door het benutten van de mogelijkheden binnen uw bedrijf, organisatie of project en met de actuele technologie die beschikbaar is.

Voor alle organisaties is energie een belangrijk onderwerp waarop elke organisatie kan verbeteren. Milicon adviseert overheid, instellingen en bedrijven en geeft direct inzicht met plannen, maatregelen of vereiste energielabels. Milicon heeft een breed netwerk van experts om voor u op alle terreinen van energie en milieu oplossingen te bieden.

We maken onderscheid in de thema’s Energie, Afval, Water en Product & Keten:

ENERGIE

Milicon adviseert overheid, instellingen, bedrijven en particulieren en geeft direct inzicht in energieprestatie, -labels en besparing. Maar het blijft niet bij advies alleen. Milicon kan de gehele uitvoering regisseren en u zonder al te veel zorgen door een besparingstraject leiden.

Energie en innovatie

Innovatie door verbetering van de milieu- en energieprestatie van een product of proces biedt steeds meer kansen voor bedrijven.

Energiebesparing industrie/MKB

Door slim energie te gebruiken bespaart u op kosten en spaart u het milieu. Energiekosten kunnen oplopen tot 10% van uw productiekosten. Structureel 20% energie besparen levert u in dit geval 2% meer winst op.

EPA-U en -W (BESTAANDE- EN NIEUWBOUW)

Milicon biedt maatwerkadvies aan. Als onafhankelijk en gecertificeerd adviseur verzorgen wij voor u de aanvraag van de subsidie en het benodigde advies met energielabel.

AFVAL

Afvalpreventie en hergebruik

Afvalverwijdering gaat gepaard met aanzienlijke kosten voor bedrijven. Afvalpreventie minimaliseert het ontstaan van afval en de hergebruiksmogelijkheden van afval, waardoor de kosten zoveel mogelijk beperkt worden.

WATER

Waterbesparing

Water is duur, omdat leidingwater ingekocht wordt en afvalwater gezuiverd of afgevoerd dient te worden op het riool. Vaak is water ook nog onthard en/of opgewarmd en zijn de kosten verbonden aan watergebruik nog hoger.

PRODUCT & KETEN

Eco-efficiency

Eco-efficiency is een analyse om bedrijven te ondersteunen bij het ECOlogisch en ECOnomisch verantwoord innoveren van producten.

We onderscheiden ons door

2

Milicon is competent en deskundig op de vakinhoudelijke gebieden: energie, water, afvalpreventie, energie- en milieuzorgsystemen en hergebruik

4

Milicon is competent in de proces- en projectmatige aanpak van implementatieprojecten

1

Milicon is een betrouwbare en onafhankelijke partner, zonder belangenverstrengeling met overheid of toeleveranciers

3

Milicon is op de hoogte van actueel overheidsbeleid en beschikbare subsidie- en belastingvoordelen

5

Milicon kan door intensieve samenwerking met deskundige partners integrale of grote, complexe milieuprojecten (milieuvergunningen, collectieve projecten op bedrijventerrein of branches) uitvoeren

Contact

Milicon | Milieu Consultancy
Postbus 330
5750 AH Deurne

Florijn 4
5751 PC Deurne

Kastanjelaan 400
5616 LZ Eindhoven

T. 06 48468192
info@milicon.nl
Kvk nr. 17099511

2015 © Milicon. Developed by Spiegel crossmedia communicatie