Energie-audits succesvol !

,

Van Gansewinkel Nederland voldoet aan de EED-verplichting.

Van Gansewinkel Nederland is een onderneming in de afvalstoffensector met circa 82 vestigingen. Van Gansewinkel Nederland levert een principiële bijdrage aan duurzaamheid door het hergebruik van afvalstromen naar grondstoffen en brandstoffen (circulaire economie). Er wordt jaarlijks een duurzaamheidsverslag opgesteld en van Gansewinkel Nederland is op niveau 3 gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder. Daarmee zou Van Gansewinkel hebben kunnen volstaan wat betreft het opstellen van Energie Efficiency Plannen.

Eind 2016  heeft Van Gansewinkel Nederland hun energie efficiency plannen voor alle locaties inclusief de concernrapportage ingediend bij de Rijksoverheid. Jongstleden januari kreeg het bedrijf een positief pre advies te horen van het Kernteam van de overheid.

Vanaf 2017 worden de plannen uitgevoerd, waarbij veel aandacht gegeven gaat worden aan verlichting, energiezuinige motoren, energiezorg (locatie) en transport. De doelstelling is een energiebesparing van 10% bereikt in 2020 (referentiejaar 2015).

Milicon heeft Van Gansewinkel ondersteund bij het opstellen van de energie efficiency plannen en gaat het bedrijf verder ondersteunen bij de implementatie van de maatregelen.

Weert-New Measures-01De meeste organisaties met meer dan 250 medewerkers moesten vóór 1 januari 2017 een energieaudit hebben uitgevoerd. In praktijk blijkt dat niet alle organisaties hieraan voldoen. Vraag ons of u auditplicht heeft en hoe u snel aan uw verplichtingen voldoet en op kosten bespaart.

We onderscheiden ons door

2

Milicon is competent en deskundig op de vakinhoudelijke gebieden: energie, water, afvalpreventie, energie- en milieuzorgsystemen en hergebruik

4

Milicon is competent in de proces- en projectmatige aanpak van implementatieprojecten

1

Milicon is een betrouwbare en onafhankelijke partner, zonder belangenverstrengeling met overheid of toeleveranciers

3

Milicon is op de hoogte van actueel overheidsbeleid en beschikbare subsidie- en belastingvoordelen

5

Milicon kan door intensieve samenwerking met deskundige partners integrale of grote, complexe milieuprojecten (milieuvergunningen, collectieve projecten op bedrijventerrein of branches) uitvoeren

Contact

Milicon | Milieu Consultancy
Postbus 330
5750 AH Deurne

Florijn 4
5751 PC Deurne

Kastanjelaan 400
5616 LZ Eindhoven

T. 06 48468192
info@milicon.nl
Kvk nr. 17099511

2015 © Milicon. Developed by Spiegel crossmedia communicatie