U wilt voorbereid zijn op de toekomst, waar energiezuinige woningen gewenst en gevraagd zijn. U wilt de energieprestatie van uw woning of woongebouw (VVE) verbeteren. Dit is het continue proces waarbij het onderhoud, voldoen aan wetgeving en technische innovaties een belangrijke rol spelen. Om beste keuzes te maken, heeft u deskundig inzicht nodig. Het energieadvies in Brabant / Limburg bevat tevens het verplichte energielabel. Deze geeft aan wat de mogelijkheden zijn voor het doorvoeren van energiebesparende maatregelen. Zo realiseert u een woning waar de energiekosten minimaal zijn en het comfort optimaal. De juiste voorbereiding op de toekomst.

Milicon is gecertificeerd adviseur voor bestaande bouw, nieuwbouw. Voor utiliteitsgebouwen zie onze pagina Energielabel Utiliteitsgebouwen

Energielabels of Energie-index

Vereenvoudigd energielabel voor woningen

Het energielabel is verplicht als u uw huis gaat verkopen of verhuren. Of als uw nieuwbouwwoning wordt opgeleverd. De registratie van uw energielabel kost €15,00 incl. BTW. Dit kunt u zelf regelen door via de website energielabelvoorwoningen.nl in te loggen met uw DigiD. U dient via deze website bewijsmateriaal toe te voegen, bijvoorbeeld door een foto te maken van de cv-ketel. Kies vervolgens voor Erkend Deskundige Milicon. Zo wordt uw woning onafhankelijk beoordeeld.

Appartementencomplexen

Wilt u voor uw hele appartementencomplex een energielabel regelen? Dan is het gemakkelijker om een adviseur van Milicon het gebouw te laten bezoeken, waarbij door slechts 1 appartement te bezoeken en bewijsmateriaal te verzamelen alle appartementen kunnen worden afmeld. De kosten van deze werkwijze zijn afhankelijk van het aantal appartementen.

Vereenvoudig energielabel verdwijnt

De vereenvoudigde energielabels die op 1 januari 2015 het licht zagen verdwijnen weer m.i.v. 1 juli 2020. De reden hiervoor is de verplichtte Europese regelgeving (NTA 8800 rekenmethodiek). Tot die tijd kunt u zeker een vereenvoudigd en goedkoop label aanvragen, na 1 juli 2020 komt het gedetailleerde energielabel weer terug.

Energie index

De Energie index bepaling is een gedetailleerde rekenmethode om te komen tot het energielabel van een woning en is nauwkeuriger dan het vereenvoudigd energielabel.

Energie index voor huurwoningen

Het puntensysteem vaak de maximale huur. Een onderdeel van dit puntensysteem is de energieprestatie. Bij woningen met een energielabel (niet ouder dan 10 jaar) afgemeld tot 1 januari 2015 bepaalt dit label het aantal punten, vanaf 1 januari 2015 is dit onderdeel vervangen door de energie index.

De energieprestatie telt mee in het puntenaantal van een zelfstandige huurwoning. De Energie-index wordt weergegeven in een getal. Een lagere Energie Index levert meer huurpunten op. Afhankelijk van de energieprestatie krijgt een woning extra energie index punten. Hiervoor meet de adviseur van Milicon het gebouw op en controleert de isolatiekwaliteit. Tevens worden de installaties en apparatuur in kaart gebracht.

Maatwerk Energieadvies in Brabant / Limburg voor woningen

Maatwerk energieadvies particuliere eigenaar 

Een maatwerk energieadvies geeft inzicht in bouwkundige en installatietechnische energiebesparende verbetermaatregelen. Het advies dient te worden opgesteld volgens en door een bedrijf dat volgens de BRL9500-02 gecertificeerd is. Milicon werkt met een gecertificeerd energieadvies in Brabant / Limburg voor woningen of woongebouwen. Een advies toegespitst op uw situatie, bij uw woning of appartement. Het geeft voor uw woning aan welke maatregelen energiebesparing en meer comfort opleveren. Tevens ontvangt u advies over het opwekken van duurzame energie, bijvoorbeeld met een warmtepomp, zonneboiler of zonnepanelen. Van de geadviseerde maatregelen wordt een indicatie gegeven van de kosten per maatregel en wat de terugverdientijd zal zijn van de investering die u moet doen. Als sluitstuk worden maatregelpakketten samengesteld gericht op het energieneutraal maken van de woning. Met een Energieplan wordt de uitvoering van het pakket aan uw persoonlijke situatie aangepast. Voor deze pakketten worden vervolgens de subsidie- en financiële mogelijkheden in kaart gebracht.

Ons maatwerk energieadvies wordt opgesteld door een onafhankelijke energieadviseur wat betekent dat wij u een advies geven over welke maatregelen het beste zijn in uw situatie. Voor de uitvoering van de maatregelen kunnen we u in contact brengen met een gespecialiseerd uitvoerend bedrijf.

Energieadvies in Brabant / Limburg

Energieadvies in Brabant / Limburg voor woningen

Familie Berkvens uit Asten liet een energieadvies opstellen. Met het maatregelpakket werd de energie index van de woning lager dan 0,6. Hiermee wordt een 0,2% rentevoordeel van de bank verkregen, oftewel circa €12.000. De woning uit 1964 werd in het energieplan grondig gerenoveerd door betere isolatie, glaswerk en een lage temperatuur verwarming. De meerinvestering voor de energiemaatregelen was €31.000; de energiebesparing was 90%.

maatwerk energieadvies in Brabant / Limburg VVE  

Het maatwerk energieadvies kan worden opgesteld voor particuliere woningeigenaren maar ook voor een Vereniging van Eigenaren (VvE). Voor Verenigingen van Eigenaren gelden wel speciale voorwaarden. Milicon werkt met een gecertificeerd energieadvies in Brabant / Limburg voor woningen of woongebouwen.

De kosten van een maatwerkadvies zijn €395,- incl. BTW per woning. De kosten voor een maatwerkadvies bij een woongebouw wordt bepaald afhankelijk van het aantal appartementen.

Energieadvies in Brabant / Limburg

Energieadvies in Brabant / Limburg voor woningen

VVE de Tichel in Heerlen heeft voor hun woongebouw met 133 appartementen een energieadvies aangevraagd.

Het woongebouw heeft het bouwjaar 1975 en kan op het natuurlijke onderhoudsmoment duurzaam gerenoveerd worden. Het maatregelpakket bestaat uit triple glas houdende kozijnen, vloerisolatie en een behoeftegestuurd ventilatiesysteem. De energiebesparing is ca. 60%.

Met dit maatregelpakket wordt het comfort en energieprestatie (label A) fors verbeterd.

Subsidie en financiële regelingen

Via de Energie Subsidiewijzer is het mogelijk om per woonplaats te zien welke subsidies en financiële regelingen er mogelijk zijn.

De belangrijkste noemen we nog even kort. Maar kijk altijd even naar de lokale mogelijkheden.

Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH)

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) verwacht dat de subsidie voor eigenaar én bewoner vanaf 2 september 2019 weer kan worden aangevraagd. De subsidievoorwaarden zijn half augustus bekend. Bent u eigenaar én bewoner van een woning en wilt u energiebesparende maatregelen uitvoeren:

Dan moet u minimaal 2 grote energiebesparende isolatiemaatregelen in de eigen bestaande koopwoning uitvoeren. U kunt de subsidie pas aanvragen nadat u de maatregelen heeft uitgevoerd en betaald. Voorwaarde is verder dat u als aanvrager zowel de eigenaar als bewoner bent van de woning en ook niet eerder SEEH-subsidie ontvangen hebt.

Zie deze link voor actuele informatie

Gaat u als Vereniging van Eigenaren (VvE) voor uw gebouw en appartement(en) maatregelen nemen voor energiebesparing:

VvE’s kunnen al sinds 15 september 2016 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland subsidie aanvragen voor het aanbrengen van isolatie van hun gebouw. Voor de VvE is ook subsidie beschikbaar voor energieadvies, het maken van een duurzaam meerjarig onderhoudsplan (een ‘groen MJOP’) en voor procesbegeleiding bij de verduurzaming. VvE’s kunnen een subsidie krijgen tot 75% van de kosten voor een energieadvies, een groen MJOP en procesbegeleiding. Er geldt een maximum aan de subsidie, dat wordt bepaald op basis van het aantal koopwoningen. Het maximale bedrag is nooit hoger dan € 3.450.

Zie deze link voor actuele informatie

Subsidieregeling voor Duurzame warmte

De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) geeft u een subsidie van ca. 20% bij de aankoop van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers.

Zie deze link voor actuele informatie

Energiebespaarlening

De Energiebespaarlening is een regeling vanuit het Nationaal Energiebespaarfonds. Huiseigenaren kunnen tegen een gunstige rente een lening afsluiten voor energiebesparende maatregelen. U kunt tot €25.000 lenen. Betreft het een energieneutrale woning (Nul op de Meter-woning) is dit zelfs €50.000. Overigens is het ook mogelijk om een lening af te sluiten met een Vereniging van Eigenaren (VVE), hiervoor gelden weer andere bedragen. Kijk voor meer informatie op de website van het Nationaal Energiebespaarfonds.

Hypotheek

Koop je een energiezuinige woning en sluit je je hypotheek af bij een bank, dan ontvang je een duurzaamheidskorting van 0,2% indien

  • een nieuwbouwwoning koopt met een Energie-Index van 0,6 of lager.
  • Als je je bestaande huis verbouwt naar een Energie-Index van 0,6 of lager.

Je dient dit aan te tonen dat jouw woning een Energie-index van 0,6 of lager heeft. Dit doet een gecertificeerd adviseur van Milicon voor u o.b.v. maatwerk energieadvies met Energie index berekening.De Rabobank regeling vind je via deze link.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie >>

Download hier onze erkenningscertificaten: Maatwerkadvies, energielabel utiliteitsbouw en energielabel woningbouw

WMWA-SKGIKOB.011678.02.NL (1)

UB-SKGIKOB.012385.01.NL

WBD-SKGIKOB.012384.01.NL

 

We onderscheiden ons door

2

Milicon is competent en deskundig op de vakinhoudelijke gebieden: energie, water, afvalpreventie, energie- en milieuzorgsystemen en hergebruik

4

Milicon is competent in de proces- en projectmatige aanpak van implementatieprojecten

1

Milicon is een betrouwbare en onafhankelijke partner, zonder belangenverstrengeling met overheid of toeleveranciers

3

Milicon is op de hoogte van actueel overheidsbeleid en beschikbare subsidie- en belastingvoordelen

5

Milicon kan door intensieve samenwerking met deskundige partners integrale of grote, complexe milieuprojecten (milieuvergunningen, collectieve projecten op bedrijventerrein of branches) uitvoeren

Contact

Milicon | Milieu Consultancy
Postbus 330
5750 AH Deurne

Florijn 4
5751 PC Deurne

Kastanjelaan 400
5616 LZ Eindhoven

T. 06 48468192
info@milicon.nl
Kvk nr. 17099511

2015 © Milicon. Developed by Spiegel crossmedia communicatie