Een belangrijke eerste stap is het vaststellen van het huidige energielabel kantoorpand in Brabant / Limburg. Vervolgens stelt u een advies op wat u combineert met het meerjarenonderhoudsplan (MOP) zodat u op het natuurlijke vervangingsmoment zoveel mogelijk regelt. Houd hierbij rekening met mogelijke subsidie- en belastingvoordelen.

Op 1/1/2023 is er de verplichting dat alle kantoorgebouwen (grootte > 100m2) minimaal een geldig energielabel C hebben. Uit onderzoek blijkt dat in 2018, 25% van de kantoorgebouwen voldoet aan deze wettelijke verplichting. Actuele informatie RVO 

Vanaf 1 juli 2019 geldt de informatieplicht en de verplichting om erkende maatregelen in te voeren (energiebesparingsplicht), indien uw energieverbruik relevant is (hoger dan 50.000 kWh en/of 25.000 m3 aardgas eq). Actuele informatie RVO

energielabel kantoorpand in Brabant

energielabel kantoorpand in Brabant

De eigenaar van een kantoorgebouw in Venlo kreeg van zijn bank een renteboete op de hypotheek, omdat het label slechter was dan label C.  Met een energieprestatieadvies werd een pakket van maatregelen (verlichting, HR107 ketel, gevelisolatie en PV-panelen) opgesteld, waarmee het label van F naar C ging.

energielabel kantoorpand in Brabant / Limburg

energielabel kantoorpand in Brabant / Limburg

Alle utiliteitsgebouwen hebben bij verhuur of verkoop een energielabel nodig. Veel kantoorgebouwen hebben er nog geen. In veel gevallen voldoet het gebouw aan de eis van energielabel C in 2023.

 

Formele zaken energielabel kantoorpand in Brabant / Limburg:

Verbeter uw energieprestatie met het energielabel 

De energiekosten van uw gebouw(en) zijn direct van invloed op de exploitatielasten. Wilt u deze lasten verlagen, dan helpt het om de energieprestatie van uw gebouw(en) te verbeteren. Voor inzicht in de energieprestatie, heeft u een energielabel utiliteitsbouw nodig. U bepaalt vervolgens eenvoudig de energiebesparende maatregelen. Uw winst: minder energiekosten, comfortverbetering, milieubesparing en een gezonder binnenklimaat.

Voordelen van een energielabel

Een beter label heeft een positieve invloed op de waarde van uw gebouw(en). En daardoor ook op de verkoop- of verhuurprijs. Het biedt inzicht in de energieprestatie van het gebouw. Daarnaast laat u hiermee zien dat u werkt aan duurzaamheid vanuit een MVO gericht beleid.

Energielabel voor de bestaande- en nieuwbouw

Het label is verplicht bij verkoop en verhuur en wordt opnieuw berekend bij mutaties aan het gebouw. Voor bestaande bouw is het label voor utiliteitsbouw al sinds 2008 verplicht. Sinds 1 juli 2014 is het nu ook verplicht bij nieuwbouw.

Voor welke utiliteitsgebouwen is een energielabel verplicht?

Het gaat om gebouwen met een gebruiksfunctie:

  • gezondheidszorg, zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingshuizen (open inrichtingen)
    kantoorfuncties, zoals gebouwen van ministeries, provincies, gemeenten, banken, rechtbanken, waterschappen en stadsdeelkantoren (alle kantoren die via een entree/hal/balie toegankelijk zijn voor publiek).
  • publieke functies, zoals bibliotheken, stadhuizen, vergadercentra.
  • onderwijs.
  • horeca en logies, zoals hotels, pensions, cafés, restaurants.
  • sport, zoals sportscholen, stadions, zwembaden.
  • verkoop, zoals supermarkten, showrooms van garages.
  • retail, zoals winkelcentra en solitaire winkels.

Actuele informatie RVO

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie >>

Download hier onze erkenningscertificaten: (maatwerkadvies, utiliteitslabel en woningbouwlabel)

WMWA-SKGIKOB.011678.02.NL (1)

UB-SKGIKOB.012385.01.NL

WBD-SKGIKOB.012384.01.NL

We onderscheiden ons door

2

Milicon is competent en deskundig op de vakinhoudelijke gebieden: energie, water, afvalpreventie, energie- en milieuzorgsystemen en hergebruik

4

Milicon is competent in de proces- en projectmatige aanpak van implementatieprojecten

1

Milicon is een betrouwbare en onafhankelijke partner, zonder belangenverstrengeling met overheid of toeleveranciers

3

Milicon is op de hoogte van actueel overheidsbeleid en beschikbare subsidie- en belastingvoordelen

5

Milicon kan door intensieve samenwerking met deskundige partners integrale of grote, complexe milieuprojecten (milieuvergunningen, collectieve projecten op bedrijventerrein of branches) uitvoeren

Contact

Milicon | Milieu Consultancy
Postbus 330
5750 AH Deurne

Florijn 4
5751 PC Deurne

Kastanjelaan 400
5616 LZ Eindhoven

T. 06 48468192
info@milicon.nl
Kvk nr. 17099511

2015 © Milicon. Developed by Spiegel crossmedia communicatie