Het uitvoeren van energiebesparende maatregelen lukt de meeste bedrijven wel. Vaak als gevolg van proces- of gebouwrenovaties worden ook de energiezuinige maatregelen meteen doorgevoerd. Hiervoor draagt vaak de facility manager zorg. Helaas zien we toch vaak dat het energieverbruik voor het bedrijf of organisatie als geheel na een relatief korte periode toch weer toeneemt. De enige manier om energiebesparing vast te houden en nieuwe maatregelen te laten ontstaan is door van energiebesparing een vast onderdeel van het werken te maken. Dat betekent aan de slag met energiemanagement of energiezorg.

Energiezorg (of energiemanagement) is een pakket van organisatorische afspraken en acties binnen het bedrijf, waardoor energie continu aandacht krijgt. Voorwaarde is dat afspraken en acties goed worden geïmplementeerd en nageleefd. Het is essentieel om het aantal acties en afspraken beperkt te houden zodat de tijdsinspanning overeenkomt met de te behalen voordelen. Energiezorg dient op maat gebracht te worden zodat voor kleinere als grote bedrijven energiezorg interessant is. Omdat in wet- en regelgeving steeds vaker gevraagd wordt dat bedrijven een energiezorgsysteem aanwezig hebben

De 6 essentiële elementen van energiezorg zijn:

  • Energiebeleidsverklaring: De visie die de organisatie uitdraagt op het gebied van energie
  • Doelstellingen: Met welk percentage de organisatie de energie-efficiency gaat verbeteren (t.o.v. referentiejaar)
  • Taakstellingen: Wat zijn essentiële taken en wie is daarvoor verantwoordelijk (rol van energiecoördinator)
  • Interne Communicatie: Welke processen (bijv. bij het werkoverleg) is benodigd om het beleid en de resultaten van het beleid te kunnen evalueren en verbeteren
  • Monitoringsysteem: Dit maakt mogelijk dat je een beter inzicht krijgt in de resultaten van beleid en acties
  • (interne) audits: Een regelmatige controle op het energiezorgsysteem of het naar behoren werkt en waar verbetering wenselijk zijn

processchema Energiezorgsysteem

figuur met zorgsysteem

Het is een goede investering om dit pakket met afspraken vast te leggen. Heeft het bedrijf al een operationeel zorgsysteem (milieu iso-14001, kwaliteit iso-9001, HACCP) dan in integratie hierin een praktische aanpak. Ook kan gekozen worden om een specifiek energiemanagementsysteem op te zetten, zodat er meer focus is voor energie. Bedrijven met een gecertificeerd zorgsysteem worden vaak vrijgesteld van de extra regelgeving op het gebied van energiebesparing.

Meer weten? neem hier contact op.

 

We onderscheiden ons door

2

Milicon is competent en deskundig op de vakinhoudelijke gebieden: energie, water, afvalpreventie, energie- en milieuzorgsystemen en hergebruik

4

Milicon is competent in de proces- en projectmatige aanpak van implementatieprojecten

1

Milicon is een betrouwbare en onafhankelijke partner, zonder belangenverstrengeling met overheid of toeleveranciers

3

Milicon is op de hoogte van actueel overheidsbeleid en beschikbare subsidie- en belastingvoordelen

5

Milicon kan door intensieve samenwerking met deskundige partners integrale of grote, complexe milieuprojecten (milieuvergunningen, collectieve projecten op bedrijventerrein of branches) uitvoeren

Contact

Milicon | Milieu Consultancy
Postbus 330
5750 AH Deurne

Florijn 4
5751 PC Deurne

Kastanjelaan 400
5616 LZ Eindhoven

T. 06 48468192
info@milicon.nl
Kvk nr. 17099511

2015 © Milicon. Developed by Spiegel crossmedia communicatie