EMS3c

Met energiezorg wordt het energieverbruik beheerst en kan het niet plotseling, onverklaard terugvallen. Door invoering van energiezorg is direct meestal 5 % energiebesparing haalbaar.
In de Meerjaren afspraken industrie is energiezorg een verplicht onderdeel voor bedrijven. Ook de vergunningverlener kan een energie zorgsysteem verplicht stellen.

Milicon onderscheidt hierbij twee producten:

  • Energiezorgsysteem
  • Energiemonitoring (zie figuur)

Energiezorg is het op een structurele en economische wijze uitvoeren van organisatorische, technische en gedragsmaatregelen om het gebruik van energie te minimaliseren. Een energie zorgsysteem zorgt ervoor dat uw organisatie voortdurend de cyclus van verbetering doorloopt.
Dit betekent dat energiezorg zich niet alleen beperkt tot technische maatregelen, maar ook ingrijpt in organisatorische maatregelen (procedures en instructies), dus op menselijk gedrag.

Energiemonitoring
Energiemonitoring is een methode van periodiek registreren en analyseren van het energieverbruik binnen een organisatie om de energiestromen inzichtelijker te maken.
In de praktijk wordt vaak handmatige monitoring toegepast, waarbij medewerkers in productie en administratie het verbruik en de kosten van de energienota’s registreren en administratief verwerken. De huidige wijze van monitoring vraagt veel tijd van de medewerkers en levert in de praktijk vaak weinig echt resultaat op.

Met monitoring van Milicon wordt het inzicht zeer efficiënt tot stand gebracht door elektronische meters en een internetapplicatie waardoor op elk moment een overzicht aanwezig is van verbruik en kosten. In de praktijk blijkt dat met deze applicatie de energiekosten structureel verlaagd kunnen worden met 5-10 %. Omdat goede monitoring zorgt voor nieuwe mogelijkheden van energiebesparing.

 

Meer weten? neem hier contact op.

We onderscheiden ons door

2

Milicon is competent en deskundig op de vakinhoudelijke gebieden: energie, water, afvalpreventie, energie- en milieuzorgsystemen en hergebruik

4

Milicon is competent in de proces- en projectmatige aanpak van implementatieprojecten

1

Milicon is een betrouwbare en onafhankelijke partner, zonder belangenverstrengeling met overheid of toeleveranciers

3

Milicon is op de hoogte van actueel overheidsbeleid en beschikbare subsidie- en belastingvoordelen

5

Milicon kan door intensieve samenwerking met deskundige partners integrale of grote, complexe milieuprojecten (milieuvergunningen, collectieve projecten op bedrijventerrein of branches) uitvoeren

Contact

Milicon | Milieu Consultancy
Postbus 330
5750 AH Deurne

Florijn 4
5751 PC Deurne

Kastanjelaan 400
5616 LZ Eindhoven

T. 06 48468192
info@milicon.nl
Kvk nr. 17099511

2015 © Milicon. Developed by Spiegel crossmedia communicatie