Wageningen Werkt Duurzaam biedt bedrijven hulp bij Energie besparen

,

Milicon ondersteunt als gecertificeerd adviseur bedrijven

In de gemeente Wageningen is men ambitieus en heeft zich ten doel gesteld om klimaatneutraal te zijn in 2030. Dat betekent voor gas en elektriciteit 50% energiebesparing, 25% duurzame energieopwekking en 25% inkoop van duurzame energie. Omdat veel energie verbruikt wordt door grootverbruikers biedt de gemeente deze bedrijven en instanties ondersteuning.

Wageningen Werkt Duurzaam is opgericht door de ondernemersvereniging WOC i.s.m. met de gemeente.

In Wageningen is o.a. een groot Business en Science Park gelokaliseerd met veel kantoorgebouwen. Onder het motto “Verduurzamen begint met energie besparen” is Milicon een van de energieadviseurs die bedrijven helpt met hun besparingsplannen.

Kantoorgebouwen die meedoen zijn goed op de hoogte gebracht door de gemeente dat per 2023 minimaal een label C vereist is, maar ook over een toekomstig streven naar een A-label en energieneutrale bedrijfsvoering.  Tevens zijn de verplichte erkende maatregelen gecontroleerd en meegenomen in het onderzoek. Pandeigenaren krijgen 50% subsidie voor deze onderzoeken, gefaciliteerd door de Provincie.

Op dit moment onderzoekt Milicon diverse gebouwen in de gemeente Wageningen: het verzorgingshuis Jah Jireh, kantoorpand agrobusinesspark, architectenbureau van Oossanen en het monumentale kantoor Brody. Bij het opstellen van de bedrijfsplannen wordt rekening gehouden met beschikbare meerjarenonderhoudsplannen en met landelijke subsidiemogelijkheden. De gemeente heeft een investeringsfonds opgericht waarmee de bedrijven ook nog geholpen worden bij het doen van de investeringen.

De bedrijfsplannen laten zien dat investeren in energiebesparing interessant is voor organisaties en leidt tot structurele kostenbesparing en comfortverbetering.

We onderscheiden ons door

2

Milicon is competent en deskundig op de vakinhoudelijke gebieden: energie, water, afvalpreventie, energie- en milieuzorgsystemen en hergebruik

4

Milicon is competent in de proces- en projectmatige aanpak van implementatieprojecten

1

Milicon is een betrouwbare en onafhankelijke partner, zonder belangenverstrengeling met overheid of toeleveranciers

3

Milicon is op de hoogte van actueel overheidsbeleid en beschikbare subsidie- en belastingvoordelen

5

Milicon kan door intensieve samenwerking met deskundige partners integrale of grote, complexe milieuprojecten (milieuvergunningen, collectieve projecten op bedrijventerrein of branches) uitvoeren

Contact

Milicon | Milieu Consultancy
Postbus 330
5750 AH Deurne

Florijn 4
5751 PC Deurne

Kastanjelaan 400
5616 LZ Eindhoven

T. 06 48468192
info@milicon.nl
Kvk nr. 17099511

2015 © Milicon. Developed by Spiegel crossmedia communicatie