Kwaliteitsverbetering EED-rapportage door FEDEC-adviseurs

,

In een intervisie-bijeenkomst georganiseerd door FEDEC hebben een 10-tal adviseurs enkele belangrijke lessen getrokken uit de gehouden EED-audits. Tijdens de intervisie werden elkaars rapportage beoordeeld o.b.v. het RVO-beoordelingsformat.

De lessen om tot een geaccepteerde EED-rapportage te komen voor het bedrijf waren:

  • Houd het plan van aanpak los van de EED-rapportage
  • Beschrijf voldoende duidelijk het bedrijf, de organisatie, het energieverbruik en de maatregelen
  • De maatregelen dienen voldoende omschreven te  zijn zodat toetsing door bevoegd gezag mogelijk is
  • Er is meer uniformiteit gewenst in het rapportageformat en in de gebruikte (energie) eenheden
  • FEDEC werkt met het certificaat ‘erkend adviseur industrie’ aan de kwaliteitsverbetering van het energieadvies. Naast deze kwaliteitsimpuls kunnen de handhavingskosten voor het bevoegd gezag verlaagd worden

We onderscheiden ons door

2

Milicon is competent en deskundig op de vakinhoudelijke gebieden: energie, water, afvalpreventie, energie- en milieuzorgsystemen en hergebruik

4

Milicon is competent in de proces- en projectmatige aanpak van implementatieprojecten

1

Milicon is een betrouwbare en onafhankelijke partner, zonder belangenverstrengeling met overheid of toeleveranciers

3

Milicon is op de hoogte van actueel overheidsbeleid en beschikbare subsidie- en belastingvoordelen

5

Milicon kan door intensieve samenwerking met deskundige partners integrale of grote, complexe milieuprojecten (milieuvergunningen, collectieve projecten op bedrijventerrein of branches) uitvoeren

Contact

Milicon | Milieu Consultancy
Postbus 330
5750 AH Deurne

Florijn 4
5751 PC Deurne

Kastanjelaan 400
5616 LZ Eindhoven

T. 06 48468192
info@milicon.nl
Kvk nr. 17099511

2015 © Milicon. Developed by Spiegel crossmedia communicatie