Bij steeds meer bedrijven of organisaties wordt energie en/of milieuzorg geïntegreerd in de bedrijfsvoering. Er wordt van medewerkers verwacht dat ze binnen hun werk met energie en milieu rekening houden. Ook de continue verbetering van de energie- en milieuprestatie binnen bedrijven wordt een steeds normalere zaak. Slim is om dit door eigen medewerkers uit te voeren i.p.v dure externe professionals.
Wat nodig is, is opleiding en training voor de medewerkers.
Er kunnen diverse aanleidingen zijn, om te denken aan een workshop of training. Hier volgt een korte opsomming:

  • U hebt als bedrijf de meerjarenafspraken (MJA) ondertekend, hiervoor is een systeem voor Energiezorg vereist. U hebt een medewerker verantwoordelijk gemaakt voor de implementatie. Echter de medewerker heeft – on the job – begeleiding nodig om het vak in zijn praktijk te leren.
  • Uw wilt uw productiemedewerkers (weer) bewuster krijgen op milieugebied. U bent er van overtuigd dat hier onnodig kosten worden gemaakt door verlies van kostbare grondstoffen en hulpstoffen (energie, water) en wilt gestructureerd voorlichting gaan geven om medewerkers hierin mee te krijgen,
  • Als gemeente wilt u in uw gemeentehuis inhoud geven aan energiezorg om op kosten te besparen maar ook omdat de gemeentelijke organisatie een voorbeeldfunctie heeft. De organisatie begint met energiemonitoring op afdelingsniveau en gaat via een gerichte training een aantal medewerkers bewust maken van de invloed van hun gedrag op energiebesparing. Het resultaat van de training wordt gemonitord.
  • In een wijk van een gemeente wil men aan de slag met energiebesparing. Men wil een aantal energiecoaches uit de wijk opleiden om de wijkbewoners te ondersteunen bij dit streven. Energiecoaches worden opgeleid tot woningopnemers en adviseur.
  • De vergunningverlener heeft u verplicht een (afval)preventieplan op te stellen omdat er voldoende preventiepotentieel ligt. U kunt dit uitbesteden aan een adviesbureau, u kunt ook een eigen preventieteam vormen van medewerkers. De begeleiding en training van het team gebeurt door een ervaren trainer/adviseur. Na de training is milieuverbetering onderdeel geworden van ieders werk.

Uit de bovenstaande voorbeelden wordt duidelijk dat u niet inhoudelijk advies nodig heeft, maar begeleiding van uw eigen mensen. De training is niet alleen gericht op de inhoud, of het probleem. De deelnemer wordt ook getraind in de competenties van het energie- en milieu verbeteren. Naast de vakinhoud is er in de training aandacht voor projectvaardigheden en voor persoonlijke vaardigheden (adviseren, presenteren of conflicthantering). De training is hierbij maatwerk. Mogelijk worden aanvullende docenten uitgenodigd voor een bijdrage op specifieke onderwerpen.
Ervaringsgericht leren is uitgangspunt voor de trainingen. Je eigen werkpraktijk breng je mee in de trainingen. In de trainingen wordt gewerkt met (eigen) praktijkcasussen.

Meer weten? neem hier contact op.

We onderscheiden ons door

2

Milicon is competent en deskundig op de vakinhoudelijke gebieden: energie, water, afvalpreventie, energie- en milieuzorgsystemen en hergebruik

4

Milicon is competent in de proces- en projectmatige aanpak van implementatieprojecten

1

Milicon is een betrouwbare en onafhankelijke partner, zonder belangenverstrengeling met overheid of toeleveranciers

3

Milicon is op de hoogte van actueel overheidsbeleid en beschikbare subsidie- en belastingvoordelen

5

Milicon kan door intensieve samenwerking met deskundige partners integrale of grote, complexe milieuprojecten (milieuvergunningen, collectieve projecten op bedrijventerrein of branches) uitvoeren

Contact

Milicon | Milieu Consultancy
Postbus 330
5750 AH Deurne

Florijn 4
5751 PC Deurne

Kastanjelaan 400
5616 LZ Eindhoven

T. 06 48468192
info@milicon.nl
Kvk nr. 17099511

2015 © Milicon. Developed by Spiegel crossmedia communicatie