Milicon is in bezit van de benodigde erkenningen en certificaten voor het uitbrengen van solide milieu- en energieadviezen. Hierna treft u een opsomming aan van relevante samenwerkingspartners, erkenningen en certificaten.

FedEC logo

Milicon is lid van Fedec (Federatie van Energie Consulenten) en gecertificeerd energieadviseur voor industriële bedrijven en voor projecten in de gebouwde omgeving. Milicon is EPA-U gecertificeerd.

agentschap

Milicon is door RVO gekwalificeerd voor de uitvoering van Energie Potentieel Scan (EPS) en Energiezorg. Verder specifieke scans voor de Duurzame Energie Scan (DE), de Technologie Scan (TS), de Energie Innovatie Scan (EIS) en de Product Diensten Scan (PDC).

 

 

 

Milicon werkt samen met FedeC-leden in BEA (BedrijfsenergieAudits) voor regionale/gemeentelijke energiebesparingsprojecten

 

Milicon is lid van VVM (Vereniging van Milieukundigen), TVVL (Nederlandse Technische Vereniging voor installaties in gebouwen)

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Milicon is begunstiger van diverse regionale activiteiten

We onderscheiden ons door

2

Milicon is competent en deskundig op de vakinhoudelijke gebieden: energie, water, afvalpreventie, energie- en milieuzorgsystemen en hergebruik

4

Milicon is competent in de proces- en projectmatige aanpak van implementatieprojecten

1

Milicon is een betrouwbare en onafhankelijke partner, zonder belangenverstrengeling met overheid of toeleveranciers

3

Milicon is op de hoogte van actueel overheidsbeleid en beschikbare subsidie- en belastingvoordelen

5

Milicon kan door intensieve samenwerking met deskundige partners integrale of grote, complexe milieuprojecten (milieuvergunningen, collectieve projecten op bedrijventerrein of branches) uitvoeren

Contact

Milicon | Milieu Consultancy
Postbus 330
5750 AH Deurne

Florijn 4
5751 PC Deurne

Kastanjelaan 400
5616 LZ Eindhoven

T. 06 48468192
info@milicon.nl
Kvk nr. 17099511

2015 © Milicon. Developed by Spiegel crossmedia communicatie