Milicon heeft haar diensten bewezen in diverse sectoren. Onderstaand treft u een opsomming aan van projecten waarbij wij betrokken zijn.

Industrie
voedingsindustrie
vleesindustrie, koel- en vrieshuizen
groente- en fruitverwerking
bakkerijen
visverwerkende industrie
veehouderij-bedrijven
kunststofindustrie
beton- en betonwarenindustrie
chemie
metaal- en oppervlaktebehandeling
afvalverwerkende industrie

Overige bedrijven en instellingen:
vastgoedontwikkelaars en -verhuurders
onderwijsinstellingen (basis- en middelbare scholen)
overheidsinstellingen
gemeenten met kantoor- sport- en vergaderaccommodaties

 

We onderscheiden ons door

2

Milicon is competent en deskundig op de vakinhoudelijke gebieden: energie, water, afvalpreventie, energie- en milieuzorgsystemen en hergebruik

4

Milicon is competent in de proces- en projectmatige aanpak van implementatieprojecten

1

Milicon is een betrouwbare en onafhankelijke partner, zonder belangenverstrengeling met overheid of toeleveranciers

3

Milicon is op de hoogte van actueel overheidsbeleid en beschikbare subsidie- en belastingvoordelen

5

Milicon kan door intensieve samenwerking met deskundige partners integrale of grote, complexe milieuprojecten (milieuvergunningen, collectieve projecten op bedrijventerrein of branches) uitvoeren

Contact

Milicon | Milieu Consultancy
Postbus 330
5750 AH Deurne

Florijn 4
5751 PC Deurne

Kastanjelaan 400
5616 LZ Eindhoven

T. 06 48468192
info@milicon.nl
Kvk nr. 17099511

2015 © Milicon. Developed by Spiegel crossmedia communicatie