Uw project wordt door Milicon voortvarend aangepakt. We werken volgens een vast stramien dat u terugvindt in de graphic hier onder.

Schema-Milicon-2_LC

Na de zorgvuldige bespreking van probleem- en doelstelling starten we altijd met de opname in stap 1. Daarbij wordt het gebouw, installaties en processen vakkundig opgemeten . Om dit op professionele wijze te kunnen doen beschikt Milicon over de juiste apparatuur zoals energiemeters, warmtedetectie- en binnenkwaliteit meetinstrumenten (licht, geluid, CO2). Tevens beschikken we over diverse sectorspecifieke checklijsten.

Vervolgens analyseren we in stap 2 alle gegevens zodat er inzicht ontstaat in de problematiek en in de juiste maatregelen. Op basis van onze analyse wordt er in stap 3 een plan van aanpak gemaakt. Met het plan van aanpak als uitgangspunt maken we een investeringsbegroting voor de uitvoering die in stap 4 plaatsvindt.
Milicon kan u ontzorgen door de uitvoering in haar geheel te regisseren. Daarmee heeft u uw handen vrij voor andere zaken en wordt uw project duurzaam zonder dat u er direct omkijken naar heeft.  In stap 4 vindt ook de ondersteuning d.m.v. training, coaching van medewerkers en monitoring van de voortgang van uw project plaats. Na het opstellen van het plan van aanpak is de ervaring dat regelmatig actualisatie nodig blijft.

Ten slotte willen we graag vermelden dat we u duidelijk voorrekenen wat uw ‘return on investment’ is, het businessmodel voor uw project. Want we streven er naar dat de besparende maatregelen die we treffen u en uw leefwereld op termijn voordeel op gaan leveren.

Het maken van een milieu- of energieplan is onze belangrijkste activiteit. Echter in de praktijk maken we vaak mee dat we gevraagd worden om ook de medewerkers te trainen op milieu- en energiegebied of om voorlichting te geven, een onafhankelijk deskundig advies te geven voor een bepaalde maatregel in combinatie met een subsidieaanvraag. Of om een check of audit uit te voeren waarom het milieu- en energiekosten zo hoog zijn. Kijk bij projecten dan vind u concrete aansprekende voorbeelden.

 

 

 

We onderscheiden ons door

2

Milicon is competent en deskundig op de vakinhoudelijke gebieden: energie, water, afvalpreventie, energie- en milieuzorgsystemen en hergebruik

4

Milicon is competent in de proces- en projectmatige aanpak van implementatieprojecten

1

Milicon is een betrouwbare en onafhankelijke partner, zonder belangenverstrengeling met overheid of toeleveranciers

3

Milicon is op de hoogte van actueel overheidsbeleid en beschikbare subsidie- en belastingvoordelen

5

Milicon kan door intensieve samenwerking met deskundige partners integrale of grote, complexe milieuprojecten (milieuvergunningen, collectieve projecten op bedrijventerrein of branches) uitvoeren

Contact

Milicon | Milieu Consultancy
Postbus 330
5750 AH Deurne

Florijn 4
5751 PC Deurne

Kastanjelaan 400
5616 LZ Eindhoven

T. 06 48468192
info@milicon.nl
Kvk nr. 17099511

2015 © Milicon. Developed by Spiegel crossmedia communicatie